Ondrej Miškovič, webmaster

WEBY • SOCIÁLNE SIETE • MARKETING • GRAFIKA • PORADENSTVO

Spolupracujte s ľuďmi, ktorým skutočne záleží na vašom podnikaní.
Žijeme reklamou, ktorej rozumieme a v ktorej sa neustále zdokonaľujeme.
Finančná podpora projektu IBAN: SK1202000000002698794453


V roku 2018 som sa rozhodol založiť ANAXIOS SERVICES, kedy som všetky svoje weby a aktivity ujednotil pod touto značkou. Hlavnou myšlienkou tohto projektu je, aby sa šírili veci hodné nasledovania a výsledný produkt webstránky, grafiky alebo reklamy vždy je tak trochu aj mojou vizitkou tak preto sa snažím tieto veci robiť čo najlepšie. Aktivity, ktoré som robil v drvivej väčšine zadarmo ponúkajú kvalitný nástroj ako sa presadiť vo svete reklamy. Spolupracujte s ľuďmi, ktorým skutočne záleží na vašom podnikaní, práve toto Vám dokáže zabezpečiť moja aktivita ANAXIOS SERVICES. Žijem reklamou, ktorej sa snažím rozumieť a v ktorej sa neustále zdokonaľujem. Na tejto stránke nájdete všetky projekty ktoré som založil alebo na ktorých tvorbe som sa aktívne zapájal.

Weby
http://www.alkoholexpres.sk – Donáška alkoholu a pochutín v meste Spišská Belá (WordPress, 2018)
http://www.anaxios.ondrejmiskovic.sk – Stránka reklamnej agentúry, ktorú som založil (HTML, 2018)
http://www.borsa.fara.sk – Stránka Gréckokatolíckej farnosti Borša (WordPress, 2016)
http://www.casopisslovo.sk – Časopis gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku (WordPress, 2016)
http://www.casoslov.sk – Modlitebná e-kniha gréckokatolíka (WordPress, 2016)
http://www.dku.grkatpo.sk – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie (WordPress, 2015)
http://www.faceclub.spisskabela.sk – Centrum pre mladých (WordPress, 2015)
http://www.flordekor.sk – Záhradnícke centrum v Spišskej Belej (WordPress, 2018)
http://www.futsal.grkatke.sk – Stránka futsalových majstrovstiev kňazov v Košiciach (WordPress, 2016)
http://www.gmpc.grkatpo.sk – Gréckokatolícke mládežnícke pastoračné centrum (WordPress, 2016)
http://www.gojdic.sk – Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove (WordPress, 2016)
http://www.grkat.spisskabela.sk – Gréckokatolícky chrám v Spišskej Belej (WordPress, 2015)
http://www.homiletickedirektorium.kbs.sk – E-Kniha Homiletického direktória (WordPress, 2018) – PRIPRAVUJEME
http://www.flordekor.sk – Oficiálna stránka Záhradníckeho centra v meste Spišská Belá (WordPress, 2018)
http://www.chzap.sk – Chrámový zbor apoštola Pavla (WordPress, 2018)
http://www.ihlany.fara.sk – Gréckokatolícka farnosť Ihľany (WordPress, 2018)
http://www.katedrala.sk – Gréckokatolícka farnosť Prešov – mesto (WordPress, 2016)
http://www.oldwood.sk – Búracie a demontážne práce a mnoho iného (HTML, 2018)
http://www.ondrejmiskovic.sk – Oficiálny blog Ondreja Miškoviča (WordPress, 2018)
http://www.palenicaspisskabela.sk – Pokračovateľka páleníctva v meste Spišská Belá (WordPress, 2018)
http://www.podtatranec.sk – Ľudová hudba Podtatranec (WordPress, 2018)
http://www.pohrebnictvomp.6f.sk – Pohrebníctvo MP (WordPress, 2012)
http://www.rezidenciabulgari.sk – Zámerom projektu je vybudovanie bytových domov v Prešove (WordPress, 2018)
http://www.rkfarnost.spisskabela.sk – Rímskokatolícka farnosť Spišská Belá (WordPress, 2012)
http://www.sidlisko3.sk – Gréckokatolícka farnosť Prešov – Sídlisko 3 (WordPress, 2016)
http://www.skolskyurad.grkatpo.sk – Školský úrad Prešovskej archieparchie (WordPress, 2016)
http://www.skupinafamily.sk – Skupina Family (WordPress, 2017)
http://www.staskovce.fara.sk – Gréckokatolícka farnosť Staškovce (WordPress, 2016)
http://www.unipas.grkatke.sk – Stránka univerzitného pastoračného centra (WordPress, 2016)
http://www.vladykoveodpovede.sk – Odpovede vladyku Milana (WordPress, 2017)
http://www.vyrocia.grkatke.sk – Výročia Košickej eparchie (WordPress, 2017)

Sociálne siete
Alkohol Expres.sk – Donáška alkoholu a pochutín v meste Spišská Belá (facebook od roku 2018)
Anaxios – Stránka mojej reklamnej agentúry (facebook od roku 2018)
Homiletické direktórium – Určené na prehlbovanie vzťahu Božieho slova v Homílií (facebook od roku 2018)
JJ FLORDEKOR – Záhradnícke centrum v meste Spišská Belá (facebook od roku 2018)
Kebabela – Kebab, ktorý Vám vyčarí úsmev na tvári a chuť v ústach (facebook od roku 2018)
Ľudová hudba Podtatranec – Ľudová hudba spod Tatier (facebook od roku 2018)
Ondrej Miškovič – Oficiálna funpage Ondreja Miškoviča (facebook od roku 2018)
Pálenica Spišská Belá – Pokračovateľka páleníctva v meste Spišská Belá (facebook od roku 2018)
Schiller Caffe Pizza – Kaviareň a pizzéria v Spišskej Belej (facebook od roku 2018)

Marketing
Systém poskytuje dva druhy reklám, ktoré mu poskytujú prínos či už v propagácií ostatných projektov alebo v návratnosti financií a času určených na tvorbu projektov. Prvý systém je pod systémom Anaxios, kedy všetko čo zdieľa Anaxios alebo koho Anaxios označí za páči sa mi to v projekte, tak označia aj ostatné projekty na tej danej sociálnej sieti. Cez Anaxios sa dá jednoducho zdieľať aj obsah iných webov a taktiež ich propagácia. Druhý systém reklám, ktorý poskytuje náš systém je cez GoogleAdsense, kedy na stránky je daná automatická reklama, ktorá prináša projektu návratnosť financií, táto suma nie je mesačne vysoká, no okrem tejto funkcie nám to mapuje všetky weby spolu s aktivitami návštevníkov.

Grafika
Vytváram logá, prospekty, letáky a rôzne iné propagačné materiály. Počiatky mojej tvorby siahajú do obdobia strednej školy, kedy som zakladal spolu so spolužiakom školský časopis ako aj staral sa o video reportáže z akcií, bola to pre mňa veľmi milá skúsenosť, ktorá mnohé začala. Grafika sa snaží byť stále jedinečnou a okrem čo najlepšieho výsledku pre objednávateľa projektu ponúka aj vlastný pohľad na vec a dáva danému obrazu aj ducha spolu so symbolikou. Grafika projektu ostáva naďalej zameraná najviac na webdesign.

Poradenstvo
Poradenstvo spočiatku prebiehalo tak, že sám som oslovoval ľudí s pomocou na tvorbu ich webu či celkového marketingu. Neskôr som prešiel na reklamnú agentúru Anaxios, ktorá v sebe zahŕňala všetky doterajšie projekty a prišli ponuky od ostatných o pomoc.

Poradenstvo prebieha v piatich krokoch:
1. Rozhovor, 2. Návrhy, 3. Vytvorenie, 4. Spätná väzba, 5. Odovzdanie

Ak chcete počuť nejaké recenzie, tak môžete kontaktovať niektorých, ktorým som môj projekt už vyhotovil. Reklama, ktorú poskytujem každému s podnikov stále rastie a tvorí ucelený koncept propagácie na mestskej či regionálnej úrovni.

Projekt môžete podporiť zdieľaním na sociálnych sieťach facebook alebo instagram,
prípadne finančnou podporou na SK1202000000002698794453.